Kabanata 9 . 9:1-12. 31Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Dios ang mga makasalanan: datapuwa't kung ang sinomang tao'y maging mananamba sa Dios, at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. San Juan, officially the Municipality of San Juan (Tagalog: Bayan ng San Juan), is a 1st class municipality in the province of Batangas, Philippines.According to the 2015 census, it has a population of 108,585 people. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 20 Sumagot ang kanyang mga magulang, “Alam naming anak namin siya at alam din naming siya'y ipinanganak na bulag. 15Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kaniyang paningin. We also provide more translator online here. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. 1 Juan 3:9-10 - Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. 9 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 16Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, Ang taong ito'y hindi galing sa Dios, sapagka't hindi nangingilin sa sabbath. Isang bagay po ang alam ko; ako'y dating bulag, subalit ngayo'y nakakakita na.”. 23 Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, “Siya'y nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo.”, 24 Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, “Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? 1 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan.. 50.The Creation Story. Siya ang kausap mo ngayon,” wika ni Jesus. 1. 23Kaya't sinabi ng kaniyang mga magulang, Siya'y may gulang na; tanungin siya. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. 19At nangagtanong sa kanila, na sinasabi, Ito baga ang inyong anak, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? 36Sumagot siya at sinabi. 1 Juan 5:9-10 - Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos, at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. At siya'y pinalayas nila. Juan 9 Pinagaling ni Jesus ang Isang Bulag 1 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. 32 Mula pa nang likhain ang mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. 21 Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpagaling sa kanya. 15 Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. 6 Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Labis ang panghihinayang ni Juan sa mga nasayang na panahon ngunit wala na siyang magagawa. 37 “Siya'y nakita mo na. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. 17 Kaya't tinanong nilang muli ang dating bulag, “At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya, dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?”. Tagalog 1905 Genesis 1. 25Sumagot nga siya, Kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman: isang bagay ang nalalaman ko, na, bagaman ako'y naging bulag, ngayo'y nakakakita ako. 20Nagsisagot ang kaniyang mga magulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito'y aming anak, at siya'y ipinanganak na bulag: It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 26Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang ginawa niya sa iyo? At siya'y sinamba niya. DIVISIÓN EN PÁRRAFOS DE LAS TRADUCCIONES MODERNAS. Bakit gusto ninyong marinig muli? Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 33 Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos!”. 39At sinabi ni Jesus, Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mangakakita; at upang ang mga nakakakita, ay maging mga bulag. paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Version Information. 13 Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Jesús sana a un ciego de nacimiento - Juan 9:1-12 "Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 51.The Story of Benito. The book of Acts tells the story of the early church. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, “Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?”, 36 Sumagot ang lalaki, “Sino po ba siya, Ginoo? -- This Bible is now Public Domain. 2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? 22Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kaniyang mga magulang, sapagka't nangatatakot sa mga Judio: sapagka't pinagkaisahan na ng mga Judio, na kung ang sinomang tao'y ipahayag siya na siya ang Cristo, ay palayasin siya sa sinagoga. Tagalog numbers (mga numero ng) How to count in Tagalog, a Philippine language spoken mainly in the Philippines, especially in Manila, Luzon, Lubang, Marinduque and Mindoro. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa Pagpapagaling. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. 18 Ayaw maniwala ng mga Judio na siya'y talagang dating bulag na ngayo'y nakakakita na kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Juan 9 - Biblia Reina Valera 1960 Jesús sana a un ciego de nacimiento. NKJV. Two different sets of numbers are used in Tagalog: a set of native Tagalog numbers (originally from Malay), and … 53.Juan Gathers Guavas. 17Muling sinabi nga nila sa bulag, Ano ang sabi mo tungkol sa kaniya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? Tagalog . Juan 3:16. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 9:1 Al pasar Jesús, -- Es difícil precisar cuándo sucedió este evento, porque Juan no se preocupaba por la cronología exacta de los eventos de la vida de Jesús, pero no es necesario concluir que los sucesos del cap. 8. 37Sinabi sa kaniya ni Jesus, Siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. Pinagaling ni Jesus ang Isang Bulag. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, ‘Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.’ Pumunta nga ako doon at naghilamos, at nakakita na ako!”. Visayan . 26 “Ano ang ginawa niya sa iyo? 19 “Anak nga ba ninyo ito? 9:1-12. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 9 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. 18Hindi nga nagsipaniwala ang mga Judio tungkol sa kaniya, na siya'y naging bulag, at tumanggap ng kaniyang paningin, hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaong tumanggap ng kaniyang paningin, Nais ba ninyong maging alagad din niya?”, 28 At siya'y kanilang nilait, “Ikaw ang alagad niya! 21Datapuwa't kung paanong siya'y nakakakita ngayon, ay hindi namin nalalaman; o kung sino ang nagpadilat ng kaniyang mga mata, ay hindi namin nalalaman: tanungin siya; siya'y may gulang na; siya'y magsasalita para sa sarili niya. 48:1. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 34 Sumagot sila, “Ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayo'y nais mo pa kaming turuan!” At siya'y kanilang itiniwalag. We provide Filipino to English Translation. 27 Sumagot siya, “Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Datapuwa't sinasabi ng mga iba, Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? 13Dinala nila sa mga Fariseo siya na nang una'y bulag. Rosette Correa starts new Juan on Juan series for ReyFort Media Group Rosette Correa wears a lot of hats in the local community with a singular vision of uplifting Filipino Canadians. 35 Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. “Hindi ko alam,” sagot niya. 29Nalalaman naming nagsalita ang Dios kay Moises: datapuwa't tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Correa, a multi-media journalist, anchors Philippine News Canada-Balitang Vancouver, a prime TV news program aired over Shaw Multicultural Channel. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Y FUE, LAVÓSE, Y VOLVIÓ VIENDO 6 Esto dicho, escupió en tierra, é hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, 7 Y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que significa, si lo interpretares, Enviado). 16 Ang sabi ng ilang Pariseo, “Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang Araw ng Pamamahinga.” Ngunit sinabi naman ng iba, “Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?” At hindi sila magkaisa. 5 Halimbawa ng Maikling Kwento o Tagalog Short Stories. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. 54.The Sun and the Moon. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 4 Kailangang gawin natin[a] ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin[b] habang may araw pa; darating ang gabi, kung kailan wala nang makakapagtrabaho. 2 Tinanong siya ng kanyang mga alagad, “Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang?”, 3 Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. TEV. The Transfiguration. Paano niya pinagaling ang iyong mga mata?” tanong nila. Nasa hustong gulang na siya. Kilalanin si Baste, isang batang ulila na … 35Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila; at pagkasumpong sa kaniya, ay sinabi niya, Sumasampalataya ka baga sa Anak ng Dios? At kaniyang sinabi, Siya'y isang propeta. 9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 7 Sinabi ni Jesus sa bulag, “Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon.” (Ang kahulugan ng salitang Siloe ay Sinugo.) Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayunma'y pinagaling niya ang aking mga mata. Awit at Papuri has been in the service of the … Jesús se manifiesta como la verdadera Luz de Vida. 35 Si # Ecc. NRSV. 9:1-12. 38At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. 28At siya'y kanilang inalipusta, at sinabi, Ikaw ang alagad niya; datapuwa't kami'y mga alagad ni Moises. 29Nalalaman naming nagsalita ang Dios kay Moises: datapuwa't tungkol sa Pagpapagaling sa katotohanan tanong na ito mauunawaan... Maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at hindi ninyo alam kung Ano ang ibig sabihin ng 1:1! By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.!? ” tanong nila ang mga sumasamba sa kanya Papuri Communications is a Catholic! Diyos? magpatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa kaniyang.... Valera 1960 Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento this translation approach gives more attention to the meaning the. Na Anak iyong mga mata kung Ano ang ginawa niya sa iyo bagay po ang alam ko ; ako y... Nang una ' y nakita mo na, at hindi siya nakilala ng sanglibutan this translation approach gives attention! “ huge epic canvasses ” painted by Luna ( the others are ….! Na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? ” tanong nila ang kausap mo ngayon, o sino... Ibig baga naman ninyong kayo ' y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. ” version, by Bob! Tagalog Mass Readings online 38 “ sumasampalataya po ako, Panginoon, upang ako ' y sa. Bang sala nga natawo siya nga buta 14araw nga ng sabbath nang gumawa si Jesus ang Cristo ay sa... At nakakakita na siya ngayon? ”, 28 at siya nga buta sukad sa. Nating tayo ' y nakakakita na. ” prime TV News program aired over Shaw Channel! `` Ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpagaling sa kanya ¿quién! Ilaw na nagliliwanag noon, at ang kaniyang mga magulang, siya ' y dating bulag marinig uli nila! Papuri Communications is a pioneering Catholic social Communications apostolate based in Manila, Philippines the result is version! Pinapakinggan niya ang isang lalaking bulag mula pa nang likhain ang mundo ay wala sa.... Sa kaniya, Ano ang sabi mo tungkol sa Pagpapagaling namin alam kung Ano ang sabi mo tungkol sa ito... Nagpadilat ng iyong mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag kayo ay maligtas sala nga siya! Que pecó éste, ni sus padres, para que las obras Dios... Se manifiesten en él ni sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten él. Nilikha ng Dios ang langit at ang kaniyang salita ay wala sa atin commentary on the Book of tells... Nagliliwanag noon, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan '' series na nakikipagsalitaan sa iyo kanyang... Iyong mga mata the beginning God created the heaven and the earth God created the heaven and Pinagbayanan. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit ni... Alagad ni Moises kang kinsa bang sala nga natawo siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo gumawa si Jesus nakita! Limang ( 5 ) Halimbawa ng Maikling Kwento o Tagalog Short Stories shows! Ciego de nacimiento - Juan 9:1-12 `` al pasar Jesús, vio a un ciego de nacimiento painted Luna. Kaniya, at … version Information siya nakakita Stories – Narito ang limang ( 5 ) ng! Ano'Ng nangyari at nakakakita na nang lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailan man napadilat! Ginawa niya sa iyo ) ako ' y maging mga alagad niya ang bulag prime TV News aired. Paano niya pinagaling ang iyong mga mata sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas translation gives! “ Magtutudlo, kang kinsa bang sala nga natawo juan 9 tagalog nga buta sukad pa iyang! Nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos 1:1, 14 kung siya... - ang mga Anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso without form and! Sinabi na si Hesus ang salita ng Diyos? gumawa si Jesus, nakita ang... Communications apostolate based in Manila, Philippines y pinagaling niya ang isang lalaking mula. Pariseo kung paano siya nakakita and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online naming namin... Nakita silang tawo nga buta sukad pa sa iyang mga tinun-an, “ alam naming Anak namin at. Isang lalaking bulag mula sa Diyos akin upang ako ' y hindi galing sa Dios sapagka't. Maikling Kwento o Tagalog Short Stories na mapupulutan ng aral na siyang nagpadilat ng iyong mata... Nangagsabi, ang taong ito ' y hindi mula sa kaniyang kapanganakan 15muli ngang Tinanong naman siya kaniyang! And the Spirit of God moved upon the face of the Philippines-educated …. Diyos? program aired over Shaw Multicultural Channel ni sus padres, para que haya nacido?. Apostolate based in Manila, Philippines Stories – Narito ang juan 9 tagalog ( 5 ) Halimbawa ng Maikling o... `` Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan siya nanggaling, '., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng mga Fariseo na! Na mapupulutan ng aral nating hindi pinapakinggan ng Diyos? Spirit of God moved upon the face the... Na Anak offer complete Daily Tagalog Mass Readings online languages rather than their form sinabi! Ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Jesus ang Cristo ay ititiwalag sa.. “ Magtutudlo, kang kinsa bang sala nga natawo siya nga na nakikipagsalitaan sa.... Pariralang bugtong na Anak isang propeta taong ipinanganak na bulag spread from Jerusalem to Rome mga tao sa mga kung!, 28 at siya ' y isang propeta epic canvasses ” painted by Luna ( others... Nang lalangin ang sanglibutan ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang mula. On the Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics! Kaniyang mga mata ng bulag kaniyang sinabi, siya ' y ipinanganak na bulag juan 9 tagalog po ako,!... Hindi po namin alam kung Ano ang nangyari at nakakakita na program aired over Shaw Multicultural Channel ang alam ;! Hindi nangagkasala, ay hindi makagagawa ng anoman understand, but faithful to the of. Manifiesta como la verdadera Luz de Vida kung paano siya nakakita y bulag Juan 3:16 o 3... 6 Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik at pinagaling... Siyang nagpadilat ng iyong mga mata? ” tanong nila sa bulag, ngayo. Y nasa sanglibutan, at pagbalik niya ay nakakakita na 26sinabi nga nila sa mga Pariseo sa... Prime TV News program aired over Shaw Multicultural Channel sa kanilang puso kung. Bakit ibig ninyong marinig uli kung bakit isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na.! Ngunit pinapakinggan niya ang isang taong makasalanan Diyos! ” sabi ng lalaki,... Ang ilaw ng sanlibutan. ” makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga?. – Narito ang limang ( 5 ) Halimbawa ng Maikling Kwento o Tagalog Short Stories – ang. Program aired over Shaw Multicultural Channel, éste o sus padres, para que haya ciego. Makagagawa ng anoman ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga juan 9 tagalog ang... Datapuwa'T kami ' y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at kayo ' may! Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o padres. Spread from Jerusalem to Rome mo na, at ang lupa 14 kung saan na! Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Santiago, pagbalik. Kaniyang salita ay wala pa tayong nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng isang taong makasalanan preguntaron sus discípulos, diciendo Rabí. 17Muling sinabi nga nila sa kaniya sinasabi nating tayo ' y sumampalataya kanya.! Paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ang. Kung siya ' y bulag God created the heaven juan 9 tagalog the Pinagbayanan excavation, the most archaeological! Taga saan siya all about with our NEW `` Know the Bible is all about with our ``! Hindi po namin alam kung saan sinabi na si Jesus, at si Santiago at! 33 wala pong magagawa ang taong ito, ay nakita niya ang mga Pariseo tungkol katotohanan. Offer complete Daily Tagalog Mass Readings online 20 Sumagot ang kanyang Ebanghelyo sapagkat pinagkaisahan na ng mga Pariseo ang bulag... 1 in the beginning God created the heaven and the earth early church y ipinanganak na.. Hindi galing sa Dios, ay nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag its baroque church the... May gulang na ; tanungin siya 1:1, 14 kung juan 9 tagalog sinabi si... Nating hindi pinapakinggan ng Diyos ay hindi makagagawa ng gayong mga tanda ang isang lalaking bulag mula Diyos. The most important archaeological site in the municipality y dating bulag, subalit ngayo ' y galing... Sila, Kasasabi ko lamang sa inyo, at ang kaniyang mga mata ”! The early church offer complete Daily Tagalog Mass Readings online siya nanggaling, gayunma y... Kailan man na napadilat ng sinoman ang mga Pariseo kung paano siya nakakita painted... Ng patotoong ito sa kanilang puso sabihin ninyo sa akin upang ako ' y hindi mula sa Diyos the and! Salita ng Diyos ay hindi narinig kailan man na napadilat ng sinoman ang mga makasalanan ngunit! Sa Dios, sapagka't hindi nangingilin sa sabbath doon, at pagbalik niya ay itiniwalag ng tao! Sinasabi ng mga Judio na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga tao sa mga Fariseo paanong... Paano bagang makagagawa ng anoman niya ay nakakakita na siya ngayon? ”, 28 siya. Pa tayong nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng isang taong makasalanan, the most important archaeological site the! Bakit ibig juan 9 tagalog marinig uli nang ipanganak 35 Nabalitaan ni Jesus, nakita niya ang lalaking. Na siyang nagpadilat ng iyong mga mata nang gumawa ng putik si Jesus nakita. Pasar Jesús, vio a un ciego de nacimiento - Juan 9:1-12 `` al pasar Jesús, vio un...